sacekimibursa.com
info@drmuratkucuktas.com
0 224 249 0 777 0 505 418 48 65

Deri Kırışıklıkları Ve Tedavisi

Deri yaşlanması yapısal ve moleküler bozulma ile beraber derinin fonksiyon ve görüntüsünü etkileyen ilerleyici seyreden oldukça karmaşık bir süreçtir ve patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. Deri yaşlanması iki farklı şekilde gerçekleşir. Birincisi geçen zamana bağlı kronolojik yaşlanma (doğal yaşlanma); diğeri ise dış etkenlere bağlı oluşan (fotoyaşlanma) yaşlanmadır. Ekstrensek yaşlanmada başta kronik güneş maruziyeti olmak üzere sigara, aşırı alkol kullanımı, yetersiz beslenme ve olumsuz çevresel faktörlere bağlı olarak gelişir. Deride görülen değişikliklerin % 90’ ınından fazlası kronik güneş hasarının yol açtığı çevresel etkilere bağlıdır. Bu değişiklikler deride istenmeyen çizgilemelere ve kırışıklıklara yol açar.

Deride meydana gelen bu kırışıkların tedavisinde kullanılan başlıca tedavi yöntemleri; yaşlanma karşıtı tedavi (anti-aging tedavi), botulinum toksin tedavisi, dolgu uygulaması, ip tedavisi,  lazer tedavisi ve diğer (kimyasal peeling, mikroiğneleme tedavisi-dermaroller tedavisi, trombositten zengin plazma tedavisi-PRP) tedavilerdir.

Skin Wrinkles And Treatment

Skin aging is a complex process that progressively affects the function and appearance of the deep, along with structural and molecular deterioration, and the pathogenesis is not fully understood. Skin aging occurs in two different ways. The first is chronological aging due to the elapsed time (natural aging); and the other is due to external factors (photoaging). Excessive aging is mainly due to chronic sun exposure, smoking, excessive alcohol consumption, malnutrition and adverse environmental factors. More than 90% of the changes seen are due to environmental effects caused by chronic sun damage. These changes lead to undesirable lines and wrinkles.

The main treatment methods used in the treatment of these wrinkles are: (anti-aging treatment), botulinum toxin treatment, fill treatment, rope treatment, laser treatment and other treatments (chemical peeling, microbiological treatment-dermaroller treatment, thrombocyte-rich plasma treatment-PRP).