sacekimibursa.com
info@drmuratkucuktas.com
0 224 249 0 777 0 505 418 48 65

Dolgu Uygulaması

Dudak dolgusu uygulaması kişinin yüz hatlarına ve görüntüsüne daha uygun bir şekilde bireyin daha güzel görünmesini sağlayacak dudaklar için yapılmaktadır. İşlem yapılırken; normal, sağlıklı bir insanın derisinde bulunan ve su tutucu özelliği olan hyaluronik asit bazlı dolgu maddelerini tercih ediyoruz. Kullanılan dolgu maddesinin kalitesine bağlı olarak dudak dolgusunun kalıcılığı ortalama 6-12 ay arası sürmektedir. Bunlar geçici dolgu maddeleridir. Kalıcı ve yarı kalıcı dolgu maddelerinde komplikasyon riski, istenmeyen yan etki riski yüksek olduğu için tercih edilmemektedir. Yüzün anatomik yapısı ve ölçülerine göre dudakta ideal orana uygun dudak dolgusu yapılmaktadır. Dolgu öncesinde çizim ve ölçümler yapıp, kişi için ideal dudak şeklini yapmaya özen gösterilmelidir. Dudak dolguus son derece profesyonel yaklaşım gerektiren bir uygulamadır ve muhakkak bu konuda uzman bir hekim tarafından yapılması gerekir. Dudak dolgusu uygulayacak hekimin, bölgenin anatomisine hakim olması gerekir. Dudak dolgusu yaptırmadan önce bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanında yapılacak işlemde hangi dolgu maddesi kullanıldığına dikkat edilmelidir. İşlem, topikal anestezi dediğimiz, işlem yapılacak bölgeye krem sürüp, uyuşturulması yöntemi ile yapılmaktadır. Ağrı eşiği düşük hastalar için lokal anestezi uygulanabilir. Tüm işlem ortalama 15-20 dakika sürmektedir. Doğru noktalara yapıldığı sürece kişi hemen ideal dudaklara kavuşmuş olur. Yanlış noktalara uygulandığı ya da ideal malzeme seçilmediği süreçte; dudakta kalıcı şekil bozukluğu ve istenmeyen görüntüler oluşuabilir. Dolgu sonrası ilk 2 hafta(15gün) sıcak uygulama (sauna vb.) ve yüksek fiziksel aktivite gerektiren spordan kaçınılması önerilir.
 

The application of a lip filler is made for the lips that will make the individual look better in a more appropriate way to the facial features and appearance of the person. When processing; we prefer hyaluronic acid-based fillers that are water-retaining in the skin of a normal, healthy person. Depending on the quality of the filler material used, the lip filler lasts for an average of 6-12 months. These are temporary fillers. The risk of complications in permanent and semi-permanent fillers is not preferred because of the high risk of undesirable side effects. According to the anatomical structure and the size of the face, the lip filling is made in accordance with the ideal ratio on the lip. Care should be taken to make the ideal lip shape for the person by drawing and measuring before filling. Lip fill is a very professional approach and it must be done by a qualified physician. The physician who applies the lip filler should have an anatomy of the region. These must be taken into consideration before you can have a lip fill. In addition to this, it should be noted which filling material is used in the process to be performed. The procedure is performed by topical anesthesia, by applying cream to the area to be treated and by using the drug method. Local anesthesia can be applied for patients with low pain threshold. The whole process takes 15-20 minutes on average. As long as the correct point is made, the person will immediately reach the ideal lips. In the process where the wrong spots are applied or the ideal material is not selected; permanent irregularity in the lip and undesirable images may occur. It is suggested to avoid spudal requiring hot application (sauna etc.) and high physical activity for the first 2 weeks (15 days) after filling.