sacekimibursa.com
info@drmuratkucuktas.com
0 224 249 0 777 0 505 418 48 65

FUT

thumbmaker
FUT ‘Foliküler ünite transplantasyonu’

Saç ekiminde ilk kullanılan yöntemdir. Bugün için yerini daha çok FUE yöntemine bırakmıştır. Kliniğimizde FUE yöntemi için uygun olmayan hastalarda veya bazı özel durumlarda tercih edilmektedir. FUT yönteminde saçların alınacağı bölge lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra şerit halinde çıkartılır. Çıkartılan bu şeritten mikroskop altında saç kökleri ayıklanır ve dizilir. Şerit çıkartıldıktan sonra alınan bölge estetik bir şekilde dikilir. Mikroskop altında ayrıştırılan saç kökleri ekim yapılacak bölgeye kanallar açılarak yerleştirilir.

FUT ‘Follicular unit transplantation’

It is the first method used in hair transplantation. He left his place to FUE for today. It is preferred in patients who are not fit for the FUE method in our clinic or in some special cases. In the FUT method, the area where the hair will be taken is numbed by local anesthesia and then taken out as a strip. Under this microscope, the hair follicles are extracted and sorted from this removed strip. After the strip is removed, the area taken up is aesthetically stitched. The hair follicles, which are separated under the microscope, are placed in the channels to be sown.