sacekimibursa.com
info@drmuratkucuktas.com
0 224 249 0 777 0 505 418 48 65

Gözaltı Morluk Tedavisi

Göz altı morluklarına, göz altı renk değişikliğine sebep olan başlıca 3 sebep vardır. Bunlardan ilki; göz altındaki destek dokusunun az olmasından kaynaklanan göz altı deri çöküklüğüdür. Bu genelde yapısal sebeplere bağlıdır. Kişiyi olduğundan daha yaşlı ve yorgun gösterir.

Bir diğer sebep; gözaltı derisinin kendisinin koyu olmasıdır. Bu durum çeşitli hastılıklara bağlı olabileceği gibi, alerjik sebeplere de bağlı olabilir.

Üçüncü sebep ise; göz altındaki toplar damarların (venarum) yüzeyal seyretmesinden dolayı oluşan koyu mavi renk değişimidir.

Gözaltı morluklarının tedavisinde; sebebe yönelik olarak tedavi tercih edilmelidir. Örneğin gözaltı deri rengi koyulaşan hastalarda, derideki rengi açıcı kimyasal peeling lazer gibi tedaviler tercih edilmelidir. Gözaltı bağ dokusunun az olduğu (gözaltları çökük olan) hastalarda hyaluronic asid bazlı dolgu uygulamaları tercih edilmelidir. Toplar damarların belirgin olduğu hastalarda ise başta lazer tedavileri olmak üzere yine hyaluronic asid tedavileri ile  kombine edilerek uygulanmalıdır.

 

There are three main reasons for under-eye bruises, which cause color change under the eyes. The first of these; is subcutaneous skin depression due to the small amount of supportive tissue under the eye. This is usually due to structural reasons. He’s older and tired than he is.

Another reason; it is the darkness of the detention skin itself. This may be due to a variety of illnesses, as well as to allergic causes

The third reason is; is the dark blue color change that occurs due to the presence of veins (veins) on the surface under the eyes.

In the treatment of under-eye bruises ; treatment should be preferred for the reason. For example, patients with thickened skin color of the detainee should be preferred to treatments such as open-color chemical peeling laser in the deep. Hyaluronic acid based filler applications should be preferred in patients with poorly detached connective tissue (cadavers). In patients with significant vascularity, treatment with hyaluronic acid should be performed, especially with laser treatments.