sacekimibursa.com
info@drmuratkucuktas.com
0 224 249 0 777 0 505 418 48 65

Leke Tedavisi

Hepimizin isteği daha lekesiz bir yüzdür. Yüzümüzde ve derimizde lekeye yol açan 100’e yakın hastalık vardır.  Herbirinin sebebi ve tedavi yöntemleri farklı farklıdır. Derimizde melanin diye adlandırdığımız, deriye rengini veren pigment bulunmaktadır. Bazı sebeplere bağlı (hormonel, genetik, güneş vb..) bu pigment hücresi sayıca çoğalabilir. Bu durum deride lekelenmelere yol açar. Leke tedavisinde altta yatan sebebe göre spesifik tedavi yapılmalıdır. Lekeyi oluşturan melaninin yok edilmesi ya da sayıca azaltılması hedeflenir. Bunları azaltmak için lazer tedavileri başta olmak üzere kimyasal asitlerle peeling ve topikal tedaviler kullanırız.

Hangi lekede hangi yöntemin kullanılacağı ise tamamen sanat kısmıdır. Burada tedavi yapacak olan uzman hekimin bilgi ve tecrübesi önem kazanmaktadır. Lekeler derinin üst, orta ve derin katmanlarında olmak üzere farklı derinliklerde yer alırlar. Yüzeyal deri tabakasında yer alan lekeler topikal krem tedavileri ile geçerken, orta ve derin katmanlarda yer alan lekeler daha kombine tedavilerle (lazer, peeling vb.) uygulamalarla geçmektedir.

Leke tedavilerinde kullandığımız lazer sistemleri melanin pigmentine spesifik lazerlerdir. Özellikle açık ten rengine sahip yüzeyal, orta derinlikteki lekelere sahip hastalarda lazerle tedavilerde başarı oranı yüksektir.  Tedavideki başarıyı sağlayan etkenlerden en önemlisi lekenin derinliğidir. Lazer tedavileri topikal tedaviler ve kimyasal peeling tedavileri ile kombine ederek kullanılabilir.

Leke tedavileri lekenin derinliğine bağlı olmak üzere çoklu seanslar gerektirebilir. Tedavi sonrası en önemli basamaklardan birisi de düzenli güneş koruyucu kullanılmasıdır. Bazı hastalarda tedavi sonrası lekeler oluşabilir. Bunu engellemek için iyi bir güneş koruyucu önerilmelidir. Hastalara bu konuda gerekli uyarı yapılmalıdır.

 

 

We all want a spotless face. There are nearly 100 diseases that cause stain on our face and skin. The cause and treatment methods of each are different. There is pigment that we call “melanin” under our skin. Depending on some reasons (hormonal, genetic, solar, etc.) this pigment cell can multiply in number. This leads to spotting at the bottom. Specific treatment should be done according to the underlying cause in stain treatment. It is aimed at destroying or reducing the number of melanin forming the starch. We use peeling and topical treatments with chemical acids, especially laser treatments to reduce them.

Which method to use on which spot is entirely an art part. The knowledge and experience of the specialist physician who will be treating here is gaining importance. The stains are located at different depths, deep in the upper, middle and deep layers. While the stains on the superficial skin layer pass through topical cream treatments, the stains on the middle and deep layers pass through more combined treatments (laser, peeling, etc.).

The laser systems we use in stain treatments are melanin pigment-specific lasers. Especially in patients who have superficial, medium-depth stains with light skin color, the success rate in laser treatment is high. The most important factor in the success of treatment is the depth of the stain. Laser treatments can be used in combination with topical treatments and chemical peel treatments.

Stain treatments may require multiple sessions depending on the depth of the stain. One of the most important steps after treatment is the use of regular sunscreen. Some patients may develop spots after treatment. A good sunscreen should be recommended to prevent this. The patient should be warned in this regard