sacekimibursa.com
info@drmuratkucuktas.com
0 224 249 0 777 0 505 418 48 65

Kimyasal Peeling

Kimyasal Peeling

214ec6_233bf9fad5c6a6ac97f96d0af6200991

KİMYASAL SOYMA ( KİMYASAL PEELİNG )
Kimyasal soyma işlemi; hasarlı yüz veya vücut derisinin belli bir tabakasının kimyasal asitler kullanılarak kontrollü bir şekilde yenilenmesidir. Kimyasal soyma işleminin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eski Mısır döneminden elde edilen kayıtlarda bile bu tedavi şeklinin uygulandığına ait verilere rastlanmıştır. Günümüzde modern anlamda uygulanması ise 1880’li yıllarda başlamış ve 1960 ’lardan sonra giderek hız kazanmıştır.
Kimyasal soyma işlemi 4 gruba ayrılır;

 

 

 

 

 1.   Çok yüzeysel kimyasal soyma

 2. Yüzeysel kimyasal soyma

 3. Orta derinlikte kimyasal soyma

 4. Derin kimyasal soyma

Kullanılan asitlerin miktar ve derişimi ( yüzdesi ) artıkça deride oluşturdukları hasar miktarı da kademeli olarak artmaktadır. Kimyasal soyma işleminde amaç deride kontrollü bir şekilde hasar oluşturarak alttan sağlam hastalıksız derinin gelmesini sağlamaktır. Kimyasal soyma işleminde kullanılan başlıca asitler;

 1. Glikolik asit

 2. Salisilik asit

 3. Laktik asit

 4. Rezorcinol

 5. Prüvik asit

 6. Trikloroasetik asit

 7. Fenol

Kimyasal soyma işlemi birçok hastalıkta ve durumda tedavi ajanı olarak başarılı bir şekilde kullanılabilir. Bunların başlıcaları;

 1. Akne vulgaris ( sivilce ) tedavisinde,

 2. Akne izlerinin giderilmesi tedavisinde,

 3. Melasma ( doğum sonrası gelişen güneş lekeleri ) tedavisinde,

 4. Çiller tedavisinde,

 5. Lentigo ( güneşe bağlı deride oluşan kahverengi döküntüler ) tedavisinde,

 6. Siğil tedavisinde,

 7. Yüzdeki siyah ve beyaz noktaların tedavisinde,

 8. Antiaging ( deri yaşlanması tedavisinde )

 9. Yüzdeki kırışıklıkların tedavisinde

 10. Skatris ( Nedbe dokusu ) tedavisinde,

Kimyasal soyma işleminin etkili olması hastalıktan hastalığa değişmesine rağmen genellikle 15 günlük aralar ile 4-5 seans tedavi ile olur. İşlem sonrası hastaların 1 haftalık iyileşme süresinde iz kalmaması için güneşten korunmaları önerilir. Bu işlem muhakkak bu konuda deneyimli ve bilgi sahibi olan uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Aksi halde deri de istenmeyen bir takım yan etkiler ( yanma, kızarıklık, kahverengi lekelerde artış, nedbe dokusu gelişimi…) oluşabilir.

Kimyasal Peeling;

Chemical peeling process; is a controlled regeneration of a certain layer of damaged face or body skin using chemical acids. The history of the chemical peeling process is very ancient. Even in records obtained from ancient Egyptian period, it has been found that this treatment is applied. Today, the application in the modern sense began in the 1880s and accelerated after 1960s. The chemical stripping process is divided into 4 groups;

 1. Very superficial chemical peeling,
 2. Superficial chemical peeling,
 3. Modarate chemical peeling,

4.Deep chemical peeling.

 

The amount and concentration (%) of acids used increases gradually as the amount of damage they cause. The purpose of the chemical peeling process is to create a deeply controlled, underaged and underaged deep-seated skin. Main acids used in chemical peeling process;

Glycolic acid

Salicylic acid

Lactic acid

Rezorcinol

Probic acid

Trichloroacedic acid

Phenol

Chemical peeling can be successfully used. As treatment agent in many diseases and conditions. They are;

İn the treatment of acne vulgaris

İn treatment of acne scar removal

İn the treatment of melasma

İn the treatment of cirrhosis

İn the treatment of lentigo

İn wart treatment

The effect of chemical peeling is usually Fromm 15 days to 4-5 sessions, although it varies from disease to disease. After the procedure, patients are advised to be protected from the sun to avoid traces during the 1 week recovery period. This procedure must be carried out by an experienced an knowledgeable specialist. Otherwise, the skin may have some unwanted side effects (burning, redness, increase in brown stains, development of scar tissue)