sacekimibursa.com
info@drmuratkucuktas.com
0 224 249 0 777 0 505 418 48 65

PRP ve SAÇ

PRP ve SAÇ

İnsan kanında temel olarak 3 hücre yer alır. Bunlardan pıhtılaşmayı sağlayan hücrelere trombosit adı verilir. Trombositler damar yaralanması olduğunda kanın damar dışına çıkışını engellemek için pıhtılaşma denilen biyolojik olayı yerine getirirler. Pıhtı oluşumu kanın damar duvarına çıkışını engeller. Trombositler bunun yanında hasarlı damarı ve dokuyu yeniden onarmak için içeriğinde bulunan büyüme faktörleri ve çeşitli proteinleri ortama salgılarlar.

PRP (platelet rich plasma) yani trombositten zengin plazma insan kanının çeşitli aşamalardan geçerilerek trombositlerin ve büyüme faktörlerinin saflaştırılması işlemine verilen isimdir.

PRP tedavisi tıpta uzun yıllardır özellikle ortopedi, diş hekimliği ve cerrahi branşlar da başarıyla uygulanmaktadır. Son yıllarda dermatolojik ve kozmetik sorunlar da giderek daha fazla kullanılmaktadır. Özellikle içeriğindeki büyüme faktörlerinden ve yeni damar gelişimini tetiklemesinden dolayı saç dökülmelerinde saç hastalıklarının tedavisinde başarıyla kullanılır.

PRP tedavisinin kullanım saç hastalıkları;

Erkek tipi saç dökülmesi,

Saç kıran (Alopesi areata),

Çeşitli vitamin eksikliklerine bağlı saç dökülmeleri (Telogen effluvium),

PRP tedavisinin etkileri

PRP tedavisi yeni damar gelişimini uyararak saç köklerinin beslenmesini ve kanlanmasını arttırır. Tedavi öncesine göre kıyaslandığında saç çaplarında artışa yol açar. Böylece saçlarda daha dolgun ve hacimli bir görünüm sağlanmış olur. Zayıflamış saç köklerini uyararak normal saç haline gelmesini sağlar.

PRP hazırlanmasında standartize edilmiş bir yöntem bulunmamaktadır. Şu an için tüm dünyada bu işlem için 150 den fazla hazır ticari kit bulunmaktadır. Tedavinin etkinliğinde kullanılan yöntemin ve uygulama yapılacak hastanın trombosit sayısının çok önemi vardır. Etkin bir tedavi için işlemin uzman doktor kontrolünde yapılması önerilir.

PRP and HAİR

There are basically 3 cells in human blood. The cells that provide clotting are called platelets. When platelets become vascular injuries they perform a biological process called clotting to prevent blood from getting out of the blood vessel. Clot formation prevents blood from entering the vein wall. Thrombocytes also secrete growth factors and various proteinsin their contents to repair damaged blood vessels and tissues.

Platelet rich plasma (PRP) is the name given to the process of purification of platelets and growth factors through various stages of human plasma.

Treatment of PRP has been practiced successfully in orthopedics, dentistry and surgical branches for many years. İn recent years dermatological and cosmetic problems are increasingly being used. Especially because of its growth factors and triggers of new vascular development, it is succesfully used in the treatment of hair diseases in hair loss.

Use of PRP Therapy For Hair Diseases;

Male type hair loss

Hair breaking (Alopeni- areata)

Hair loss due to various vitamin deficiencies ( Telogen effluvium)

The effects of PRP treatment

PRP Therapy stimulates new blood vessel development, thereby increasing the nourishment and bleeding of hair follicles. The treatment leads to an increase in hair diameters compared to the previous treatment. Thus a more fuller and more voluminous appearance in achieved in the hair. It stmilulates weakened hair follicles to make them become normal hair.  There is no standardized method for PRP preparation. Currently there are over 150 ready-made commercial kits worldwide for this process all over the world. The method used in the efficacy of the treatment and the platelet count of the patient to be administered are very important. For an effective treatment it is recommended that the procedure be carried out by a specialist physician.