sacekimibursa.com
info@drmuratkucuktas.com
0 224 249 0 777 0 505 418 48 65

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi bir saç kökü nakli işlemidir. Tüm dünya da uygulanan 2 ana yöntem vardır. İlki FUE (folliküler ünite ekstraksiyon) yöntemi olarak adlandırılan verici alandan saç köklerinin teker teker alınarak ekime hazır hale getirilmesi yöntemidir. Diğeri ise FUT (folliküler ünite tranplantasyonu) olarak adlanrılan verici alandan saç köklerinin bir şerit halinde alındıktan sonra mikroskop altında teker teker ayrılıp ekime hazır hale getirilmesi yöntemidir.

sac_ekimi

FUE yöntemi ile saçların alındığı bölgede gözle görülür bir iz kalmadığından daha fazla tercih edilir. Ancak, FUE yönteminin uygulanamayacağı bazı özel durumlarda FUT yöntemi geçerliliğini korumaktadır. Yöntem ne olursa olsun başarılı bir saç ekiminin en önemli göstergesi, sonucun doğal görünmesidir.

How To Do Hair Transplantion?

Hair transplant is a hair transfer process. There are 2 process applied to worlwide. The first  method is called FUE ( folliculer unit extraction) which is a method in which hair roots are taken one by one and prepared for planting. The other method is called FUT (folleculer unit trasplant). İn this direction is the putting the hair roots as a strip after the donor side and dhen making it ready to be planted under the microscope one by one.

FUE method is more preferred because there is no visible mark on the area where the hair is taken. However in some special cases the FUT method can’t be applied to maintain the validity of the FUT method. Regardless of the method the most important indicator of succesful hair growth is that the result look natural.